Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

By Trung La Quán

  • Release Date : 2016-01-16
  • Genre : Fairy Tales, Myths & Fables
  • FIle Size : 1.53 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Tam Quốc Diễn Nghĩa Tam quốc diễn nghĩa (Tam quốc chí) là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy phần thực ba phần hư cấu. Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Reviews

  • Hay

    5
    By Phiphikg
    Họp tan tan họp.

keyboard_arrow_up